Kvietimas dalyvauti supervizijose

Trečiadienis 10 Birželis 2015

 VO „Gelbėkit vaikus“ 2013–2015 m. vykdo projektą „Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr.VP1-1.3-SADM-01-K02-001, kurio tikslas – apsaugoti vaikus nuo galimų prekybos žmonėmis rizikų bei mažinti prekybos vaikais atvejų skaičių, didinant prekybos vaikais prevencijos priemonių prieinamumą ir vykdymą,  atkreipiant visuomenės dėmesį. Įgyvendinant šio projekto priemones nuo 2015 m. birželio 25 d. yra organizuojamos supervizijos specialistams. Norintiems dalyvauti Kvietimas

 

 

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti