Lietuvos nevyriausybinės organizacijos kviečia į dialogą už vaikystę be smurto

Trečiadienis 28 Lapkritis 2018

Mes, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicija „Už vaiko teises“, reiškiame susirūpinimą dėl pastaruoju metu vykstančio visuomenės klaidinimo formuojant nuomonę, kad mažiau nei prieš metus priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas yra kenksmingas šeimoms ir nepritariame siūlomoms šio įstatymo pataisoms, realiai prieštaraujančioms ne tik LR Konstitucijai, Baudžiamajam kodeksui bet ir JT Vaiko teisių konvencijai, kurią mūsų šalis ratifikavo dar 1995 metais.

Nekviesti į diskusiją Seimo komitetuose ir neturėję galimybės išsakyti savo nuomonės rengiant naująsias 57 LR Seimo narių pasirašytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, mes, viešai pareiškiame, kad smurtas turi būti laikomas smurtu ir nesiūlome diskutuoti ar keisti jo apibrėžimo.

Siekdami efektyvesnio Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimo, ragintume tikslinti tik poįstatyminius teisės aktus, o vienintelė veiksminga alternatyva smurto eliminavimui iš Lietuvos vaikų gyvenimo galėtų tapti tik efektyvus pagalbos paketas sunkumų patiriančiai šeimai. Efektyvi, kvalifikuota ir laiku šeimai suteikta medicininė, psichologinė, socialinė, tam tikrais atvejais net materialinė ar kitokia reikalinga pagalba yra pagrindinis dalykas, kurio privalo siekti valstybės įstaigos bei institucijos ir mes, nevyriausybinės organizacijos. Privalome užtikrinti visiems prieinamas kokybiškas paslaugas net ir atokiausiuose šalies regionuose, pakankamai finansuojant ir skiriant pakankamai laiko jas įgyvendinti.

Taip pat svarbu koncentruotis į kokybišką vaiko teisių srityje dirbančių specialistų atranką, parengimą ir palaikymą. Siekiant pakankamos specialistų kvalifikacijos bei motyvacijos, reikia jiems garantuoti ne tik palankias darbo sąlygas, nuoseklius mokymus, bet ir teikti jiems nuolatinę emocinę pagalbą, suteikti galimybę gilinti bei atnaujinti žinias, dalintis patirtimi, jog net ir visiškai ekstremaliomis specialistų darbo akimirkomis būtų išvengta bet kokio smurto prieš šeimas apraiškų.

Siekdami maksimalios visuomenės gerovės turėtume stengtis ne tik taisyti klaidas, ne reaguoti į sudėtingus atvejus, o, kiek tik įmanoma, jiems užbėgti už akių – visoms vaikus auginančioms Lietuvos šeimoms suteikti pozityvaus vaikų auklėjimo žinių, atsakyti į tėvams kylančius klausimus, o visuomenėje skleisti informaciją apie smurto žalą bei pozityvias alternatyvas. Dar daugiau – privalome aiškinti visuomenei, kaip ir kodėl dirba vaiko teises užtikrinančios tarnybos, kam reikalingi laikinieji bei nuolatiniai globėjai, kokiais mūsų kolektyvinės gerovės iššūkiais šį kelią pasirinkę žmonės padeda susidoroti. Galų gale, visos Lietuvos šeimos turi būti informuotos, kur, susidūrusios su sunkumais, pirmiausia gali kreiptis pagalbos.

Visi šie dalykai yra ne tik valdžios atstovų, ne tik NVO, bet ir visų visuomenės narių atsakomybė pradedant nuo požiūrio į dalykus, pabaigiant jau konkrečiais veiksmais bei pokyčiais, kuriuos kiekvienas kuriame savo aplinkoje.

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koaliciją „Už vaiko teises“ sudaro šios organizacijos narės: Žmogaus teisių stebėjimo institutas; labdaros ir paramos fondas „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“; VšĮ „Paramos vaikams centras“; visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“; VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“; VšĮ „Vaikų linija“; asociacija „Nacionalinis aktyvių mamų sambūris“; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“; VšĮ „Šeimos santykių institutas“; asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“; VšĮ „Vaiko labui“; Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“; „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas.

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti