Naujas dienos centras ir būsimam mechanikui, ir verslininkui

Pirmadienis 9 Balandis 2018

Saulėtą balandžio 9-osios popietę Beižionyse (Elektrėnų sav.) buvo atidarytas vaikų dienos centras, kurio įsteigimas ir pirmieji veiklos metai bus finansuojami „Lietuvos energijos“ paramos fondo lėšomis. Beižionių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose susibūrusius garbius LR Seimo, vietos valdžios ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovus vaikai supažindino įdomiomis gana netradicinėmis veiklomis, kuriomis jie užsiima po pamokų susirinkę į dienos centrą. O veiklos labai įvairios – kiekvienam pagal pomėgius: dailės ir darbelių užsiėmimai, drožybos dirbtuvės, motociklų bei automobilių dirbtuvės, karybos pratybos, gyvūnų tvartelis, kuriame – puikiai vaikų išdresuotas per kliūtis šokinėjantis ponis bei erdvi sporto salė.

Pasak Beižionių globos namų direktoriaus Vilmando Palčiausko, kuris, kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“, pasirūpino dienos centro įsteigimu, rimčiausios vaikų problemos ir paklydimai ima ryškėti būtent paauglystės laikotarpiu. „Neturėdami įdomaus užsiėmimo, turiningo laisvalaikio galimybių, o dažnai ir šeimos paramos bei palaikymo, paaugliai neretai rizikuoja įnikti į alkoholį ar psichotropines medžiagas, nuo kurių vaikus apsaugoti gali padėti tik paauglių įtraukimas į jiems įdomią veiklą“, – pasakojo Vilmandas. „Vadovaudamas Beižionių globos namams, įtraukdamas mūsų paauglius į jiems aktualias veiklas, turiu nemažai patirties šioje srityje, numanau, kas tokio amžiaus vaikams įdomu. Džiaugiuosi, kad į šias veiklas galėsime įtraukti ir vaikų dienos centrą lankančius paauglius – bursime dar didesnę motyvuotų jaunuolių komandą“, – dalijosi Beižionių globos namų direktorius ir pridūrė, kad naujai įkurtą vaikų dienos centrą lanko 20 vaikų, daugiausiai 13-15 metų paauglių. Šiuos vaikus du šaunūs dienos centro socialiniai darbuotojai moko taisyti ir prižiūrėti motociklus bei automobilius, ugdyti jėgą ir ištvermę karybos centre arba, jei kuriems vaikams labiau patinka kitokie užsiėmimai, vaikus įtraukia į meninę veiklą, moko verslo pradmenų, vaikai taip pat gali mokytis joti, prižiūrėti gyvūnus.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė Rasa Dičpetrienė taip pat pastebi, kad paauglystė – sudėtingas vaiko gyvenimo tarpsnis, kuriame vaikui daugiau nei bet kada turi įtakos jį supanti aplinka. „Paaugliui dažnai sunku susivokti besikeičiančiame savo kūne, savo mintyse ir noruose. Ne paslaptis, kad labai daug kantrybės prireikia ir tokį amžiaus tarpsnį išgyvenančio paauglio šeimai. Jei vaikas užaugo sudėtingesnėje šeimoje, tikėtina, kad dažnu atveju prireiks ir bendruomenės paramos bei supratimo. Kiekviename „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centre pirmiausia stengiamės pažvelgti į patį vaiką, paklausti, kas jam įdomu, kur jis norėtų tobulėti, ko siekti ir tuomet, atsižvelgę į vaiko pomėgius, stengiamės pagal galimybes jį nukreipti viena ar kita linkme. Kitaip su vaikais susitarti neįmanoma, o ką jau kalbėti, jei jie paaugliai! Kantrus nuolatinis dialogas yra vienintelis būdas su tokio amžiaus vaikais susitarti ir padėti jiems. Nuostabu, kad, padedant rėmėjams, šiandien Lietuvoje turime dar vieną vaikų dienos centrą, kuris skirtingus paauglių poreikius ir pomėgius atliepia, sakyčiau, daugiau nei šimtu procentų“, – džiugiai kalbėjo R. Dičpetrienė. Be to, kaip pastebi „Gelbėkit vaikus“ vadovė, Beižionyse matyti puiki globos namų gyventojų ir miestelio bei aplinkinių jo gyvenviečių šeimose gyvenančių vaikų integracija – visi puikiai bendrauja ir sutaria vieni su kitais, nėra taip dažnai Lietuvoje sutinkamos globos namų gyventojų atskirties. Dienos centras šią vaikų draugystę tik sustiprins, nes visų paauglių, kad ir kokios būtų jų gyvenimo istorijos, pomėgiai yra panašūs.

„Gelbėkit vaikus“ – tai jau 27 metus Lietuvoje veikianti nepolitinė, nevyriausybinė ir nereliginė už vaiko teises kovojanti organizacija šiuo metu kuruojanti 38 vaikų dienos centrus Lietuvos miestuose bei rajonuose. Dienos centruose vaikai kasdien gauna šilto maisto, turi saugią, jaukią ir šiltą erdvę, kurioje gali paruošti pamokas, užsiimti kita lavinančia veikla, kartais vykti į ekskursijas. Socialinės, o pagal poreikį ir psichologinės paslaugos, teikiamos ne tik dienos centrus lankantiems vaikams, bet ir jų šeimoms. Dienos centrai stiprina ne tik šeimas, bet ir buria miestų bei miestelių bendruomenes.

„Lietuvos energijos“ paramos fondo tikslas – koordinuotai ir skaidriai teikti paramą projektams ir veiklai, kuri atitinka „Lietuvos energijos“ grupės socialinės atsakomybės kryptis, strategiją ir puoselėjamas vertybes, kuria vertę visuomenei ir valstybei.

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti