R. Dičpetrienė: „mūsų šalis ir mūsų visuomenė morališkai įsipareigojo Lietuvos vaikams“

Antradienis 14 Vasaris 2017

Šiandien yra ta istorinė diena, kurios laukėme ir dėl kurios dirbome bene 10 metų. Pradėję skleisti pozityvios tėvystės ir vaikų auklėjimo be smurto žinią, anuomet buvome nesuprasti. Organizacijai „Gelbėkit vaikus“ net buvo grasinama! Vaikų auklėjimas be diržo buvo nesuvokiamas didžiajai daliai Lietuvos piliečių. 

Šiandien 116 LR Seimo narių rankos pakilo už tai, kad prieš Lietuvos vaikus niekada nebepakiltų jų tėvų, globėjų ar auklėtojų rankos. Mano manymu, tai yra vienas iš prasmingiausių ir svarbiausių sprendimų, kuriuos mūsų Seimo nariai galėjo priimti per savo kadenciją. Prisijungėme prie dar 52 Europos valstybių, kuriose toks įstatymas jau galioja, nebebūsime balta dėmė šalia mūsų kaimynių Latvijos, Lenkijos ir Estijos. 

Pritardama Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisoms, aiškiai apibrėžiančioms įvairias smurto prieš vaikus rūšis, mūsų šalis ir mūsų visuomenė morališkai įsipareigojo Lietuvos vaikams. Pirmiausia įsipareigojome klausyti ir išgirsti, įsipareigojome kalbėti ir kalbėtis. Galų gale įsipareigojome mūsų jaunajai kartai perduoti tas vertybes, kurias ne patys gavome iš savo tėvų, o kaip atsakingi demokratinės šalies piliečiai subrandinome savo širdyse bei galvose. Šis visuomenės pokytis mane ypač džiugina.  

Nuo šiandien, nuo 2017 m. vasario 14 d., mes verčiame kitą Lietuvos vaikų istorijos puslapį. Atidėję į šalį diskusijas ir nesutarimus, rūpinsimės jau priimto įstatymo įgyvendinimu, o tai pirmiausia reikš pagalbos ir esamų paslaugų šeimai efektyvinimą bei naujų kūrimą. Savyje ugdysime pilietiškumą stebėdami ir pranešdami ne tik apie savo kaimynų, bet ir apie artimųjų netinkamą elgesį su vaiku, neretai turėsime „perlipti per save“ patys ir, bendraudami su vaiku, nereaguoti impulsyviai. 

Dėkoju Lietuvos visuomenei už palaikymą, Lietuvos Seimo nariams už išmintį priimant sprendimą, Socialinės apsaugos ir darbo Ministrui bei jo komandai už gebėjimą suburti ir išklausyti net ir, atrodytų, didžiausius oponentus bei atsižvelgti į visų jų nuomones.   

Negalėjo būti prasmingesnės meilės dienos kaip ši. Lietuvos valstybės vadovai, nevyriausybinės organizacijos ir visuomenė susitelkė bei įrodė, kad mes mylime savo – Lietuvos – vaikus. Dabar telieka šią meilę įrodyti kiekvieną dieną pagarbiai bendraujant su mūsų mažaisiais valstybės piliečiais ir be smurto auginant jaunąją Lietuvos kartą. 

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti