Susitikimai su vietinėmis bendruomenėmis leidžia išryškinti labiausiai problemines paslaugų šeimai ir vaikui plėtros sritis

Antradienis 22 Gruodis 2015

Š.m. lapkričio 20 ir gruodžio 11 dienomis VO „Gelbėkit vaikus“ kartu su Žiburio Fondu lankėsi Šakių ir Jurbarko raj. savivaldybėse. Organizacijų atstovai susitiko su savivaldybių vadovais, vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos specialistais, vaikų globos namų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais. Susitikimų tikslas – aptarti esamų paslaugų vaikams ir šeimoms savivaldybėse prieinamumą ir poreikį, siekiant kurti efektyvų paslaugų tinklą, kuris leistų išlaikyti vaiką šeimoje.

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija pabrėžia, kad geriausia aplinka vaikui augti ir vystytis yra jo artimoji aplinka – šeimos terpė, buvimas su tėvais. Siekiant užtikrinti vaiko teisę augti kartu su šeima, būtina plėtoti galimybę gauti paslaugas visoms šeimoms, esančioms krizinėje situacijoje ar susidūrusioms su sunkumais. Tikimasi, kad šalyje vykstant vaiko globos sistemos pertvarkos procesui, kuriuo siekiama mažinti globos institucijų skaičių ir didinti paslaugų prieinamumą šeimai ir vaikui, augs šeimų galimybės gauti reikiamą pagalbą ir tai padės sumažinti vaikų, praradusių savo tėvų globą, skaičių.

Diskusijų metu specialistai ir atstovai išreiškė susirūpinimą, kad šiuo metu visoms šeimoms labai trūksta psichologinės pagalbos, taip pat tinkamo dėmesio pasiruošimo šeimai, ypatingai ugdant tėvų pozityvios tėvystės įgūdžius, mokant kurti ir palaikyti pozityvius tarpusavio santykius. Nepakankamas dėmesys yra skiriamas paslaugų globėjams ir vaikui prieinamumui bei jų kokybei. Šiuo metu didesnis dėmesys skiriamas finansiniam paskatinimui. Nemažėja ir socialinių darbuotojų darbo krūviai, tai neigiamai veikia teikiamų paslaugų kokybę. Stiprėjantis vietos bendruomenių vaidmuo, kurių susitelkimas, gebėjimas mobilizuoti turimus resursus yra vienas iš sėkmės garantų teikiant paslaugas šeimoms.

Susitikimo metu Jurbarko raj. specialistai didžiausią dėmesį skyrė socialinių darbuotojų funkcijoms. Anot dalyvių, teikiant pagalbą šeimoms, susiduriančioms su rizika, dėl didelių darbo krūvių, socialiniai darbuotojai retai turi galimybę atlikti savo tiesioginę pareigą – ugdyti šeimų socialinius įgūdžius, tokiu būdu įgalinant šeimą pačiai tvarkytis gyvenime. Susirūpinimą specialistams kelia ir paslaugų asmenims, sergantiems priklausomybe nuo alkoholio, stoka – net motyvuoti, patys pagalbos besikreipiantys asmenys retai turi galimybę gauti jiems reikalingas palaikymo paslaugas. Kaip ir kitose savivaldybėse, specialistai pabrėžia vietos bendruomenės reikšmę teikiant socialines paslaugas šeimoms – pozityvus, nesmerkiantis bendruomenės požiūris, atvirumas dažnai turi lemiamą įtaką pagalbos šeimai sėkmei.

 Diskusijos atskleidė, kad šalyje trūksta tinkamo požiūrio į vaikų globą – dažnai slepiamos vaikų elgesio problemos, delsiama kreiptis pagalbos, o pasirinkimo teisė, kokį vaiką globoti šeimoje paliekama patiems globėjams.

 Susitikimai organizuojami įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, 2015 metų projektą.

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti