Vaikų dienos centro vadovė: „vaikams trūksta motyvuojančios veiklos“

Penktadienis 3 Kovas 2017

Anykščių rajone esančiame Raguvėlės miestelyje įsikūręs organizacijos „Gelbėkit vaikus“ dienos centras ne tik padeda pagalbos reikalingiems vaikams, bet ir yra miestelio kultūros židinys, kuriame, ieškodami prasmingos bei motyvuojančios veiklos, susiburia aplinkinių kaimų vaikai. Centro direktorė Regina Zorgevičienė pasakoja apie tai, kokią svarbią vietą vaikų gyvenime užima vaikų dienos centras  beišsivaikščiojančiuose Lietuvos miesteliuose ir kaimuose.

„Raguvėlės vaikų dienos centras oficialiai įsteigtas 2007 metais“, – pasakoja R. Zorgevičienė ir patikslina, jog iš tiesų centro veikla prasidėjo dar anksčiau, kai senoje klebonijos klėtyje pradėjo rinktis kaimelio gyventojai. „Jau nuo 1999 metų čia po pamokų ateidavo vaikai ir savanoriai, mes kurdavome krosnį, leisdavome laiką kartu“, – prisimena Regina. Vėliau, padedant rėmėjams iš Suomijos, centras vis sparčiau augo ir jau dešimtmetį sėkmingai prisideda prie vaikų, o taip pat ir šeimų bei visuomenės gerovės kūrimo Raguvėlės apylinkėse.

Šiuo metu „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centre susirenka daugiau nei 20 vaikų iš artimiausių mokyklų bei šeimų, gyvenančių ne tik Raguvėlės miestelyje, bet ir aplinkiniuose kaimuose. „Vaikai dažniausiai atvažiuoja autobusu po pamokų, kartu ruošia namų darbus, žaidžia, sportuoja. Nors visi atvyksta skirtingu laiku, 17 valandą visi kartu vakarieniaujame“, – apie vaikų dienos centro ritualus pasakoja Regina. Centro direktorė itin džiaugiasi, kad tarp dienos centrą lankančių vaikų yra ir kitataučių. Pasak centro vadovės, tai padeda lavinti vaikų bendravimą, vienas kito supratimą, toleranciją, taip pat leidžia tobulinti skaitymo ir rašymo įgūdžius. „Vaikų dienos centras jiems yra laisvė susitikti, bendrauti, žaisti, dalintis, klausyti ir išgirsti bei būti išgirstiems ir priimtiems tokiems, kokie jie iš tiesų yra. Tai ne visada nutinka šeimose, iš kurių pas mus ateina vaikai“, – apie centro svarbą vaikų gyvenime pasakoja R. Zorgevičienė.

Centro direktorė taip pat su džiaugsmu pastebi, jog, dėl centro veiklos, į teigiamą pusę keičiasi ne tik dienos centrą lankančių vaikų šeimos ir jų bendravimas, bet ir šeimų tarpusavio santykiai bei miestelio žmonių požiūris į šeimą apskritai, diegiamos teigiamos vertybes: „nėra šeimų, iš kurių reikėtų paimti vaikus, bendravimas su tėvais tapo dažnesnis ir sklandesnis.“ Pasak R. Zorgevičienės, beveik 80 proc. Raguvėlės vaikų dienos centrą lankančių vaikų yra vienaip ar kitaip susidūrę su emigracija, tad dienos centras stengiasi kuo labiau akcentuoti tėvų bei artimųjų svarbą vaiko gyvenime, įtraukti tėvus į įvairias vaikų dienos centro veiklas bei į vaikų gyvenimą apskritai, skatinti kartų dialogą, dalijimąsi patirtimi. Šeimos, esant galimybei, kartu važiuoja į ekskursijas, dalyvauja renginiuose. „Pavyzdžiui, į mūsų organizuotą medelių sodinimo akciją susirinko ne tik mamos ir tėčiai, bet ir močiutės bei seneliai“, – pasakoja dienos centro vadovė.

Raguvėlės vaikų dienos centras ne tik teikia būtinąją socialinę pagalbą jos stokojantiems vaikams, bet ir prisideda prie kūrybinio vaikų vystymosi, jų svajonių įgyvendinimo. „Liepos mėnesį dalyvavome Anykščių rajono šventėje vykusiame floristinių kilimų konkurse, kuriame mūsų vaikų kurtas kilimas užėmė prizinę vietą“, – džiaugiasi Regina, ir priduria, jog „vaikai ne tik pramogauja, bet ir labai noriai dirba, kartu laukuose renka augalus, kuria dizainą“. Raguvėlės vaikų dienos centro vaikai taip pat prisidėjo prie Obuolinės – derliaus šventės – kurioje iš obuolių visi „pynė“ aukštaitišką juostą. Tarp didesnių dienos centro sėkmės istorijų – talentingos seserys dvynės, kurios, padedant rėmėjams, gavo galimybę nuvykti į Vilnių ir įrašyti dainą tikroje garso įrašų studijoje. „Sulaukusios įvertinimo ir išpildžiusios savo svajonę mergaitės įgijo drąsos, pačios ėmė dalyvauti įvairiuose konkursuose“, – dalijasi R. Zorgevičienė bei pabrėžia, jog dienos centre organizuojami renginiai bei veiklos padeda mažiesiems atrasti jų pomėgius, ugdyti lyderystės įgūdžius, dirbti bei siekti savo svajonių. „Reikia pripažinti, kad ypač mažesniuose miesteliuose labai trūksta tokios vaikus visapusiškai stimuliuojančios ir motyvuojančios veiklos“, – apibendrina Regina. 

„Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centro veikla sukuria galimybių vaikams, užaugusiems sunkumų turinčiose šeimose ir mažo miestelio aplinkoje, pažinti Lietuvą, moko bendrauti, užsibrėžti tikslus bei padeda jų siekti, skatina šeimos narių bendravimą, o taip pat gerina šeimų tarpusavio santykius. Dienos centro nepamiršta ir į jį dažnai grįžta jau suaugę centro vaikai, jie rašo laiškus, aplanko, kartu atsiveža ir savo pačių vaikus. Tokiu būdu dienos centras prisideda prie pozityvių pokyčių iš kartos į kartą. Mažėjant žmonių bei pramogų, dienos centras išlieka labai svarbia miestelio kultūros dalimi.

Prie dienos centrų veiklos galite prisidėti ir jūs. Skirkite 2 proc. savo GPM organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojamiems vaikams – užtikrinkite šviesesnę vaikų ateitį. Kaip tai padaryti, rasite http://2proc.gelbekitvaikus.lt/ 

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti