Vaiko teisių specialistai susitiko Utenoje

Trečiadienis 29 Gegužė 2019

2019 m. gegužės 28 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos pasitarimų salėje vyko apskritojo stalo diskusija tema „Vaiko apsaugos politika ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas“. Net 30 vaiko ir šeimos gerovės srityje dirbančių specialistų, šeimynų atstovai, Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, įvairių seniūnijų atstovai, Utenos raj. socialinių paslaugų centro specialistai, Utenos raj. sav. administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus specialistai, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Utenos raj. savivaldybės atstovai, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Globos centrų projekto darbuotojai, visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovai pasidalino įspūdingais savo pasiekimais ir aptarė kylančius nemenkus iššūkius, ypač akcentuota pagalbos ir paslaugų vaikams su specialiaisiais poreikiais arba elgesio sutrikimais bei jų šeimoms stoka, taip pat įstatymų palankumas tėvams, kuris labai apsunkina įrodymą, kad kai kurie tėvai kenkia savo vaikams. Ypač tai aktualu kalbant apie psichologinį arba emocinį smurtą.

Specialistai taip pat sutarė dėl to, kad dabar užaugusi emociškai smarkiai sužalotų žmonių karta, su kuria esamomis priemonėmis labai sunku dirbti, kurios vaikai taip pat perima šias žaizdas, daugeliui šių žmonių reikalinga ilgalaikė psichoterapija ir kitokios panašaus pobūdžio paslaugos. Diskusijos metu skirtingas stovyklas atstovaujantys specialistai suteikė vieni kitiems galimybę pažvelgti į problematiką iš skirtingų perspektyvų ir tokiu būdu geriau ją suprasti.

LR Socialinės ir darbo ministerijos finansuojama projekto „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonė „Skirti lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“ pagal programą 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projektui įgyvendinti skyrė 17904,32 Eur.

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti