Vykdėme projektą „Užtikrinkime vaiko gerovę kartu“

Pirmadienis 23 Gruodis 2019

2019 m. organizacija „Gelbėkit vaikus“ vykdė projektą „Užtikrinkime vaiko gerovę kartu“ pagal LR Socialinės ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę „Skirti lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“ pagal programą 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“. Projekto tikslas – organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą vaiko gerovės srityje „Gelbėkit vaikus“ globojamų vaikų dienos centrų visoje Lietuvoje darbuotojams.

Projekto metu įvyko du dviejų dienų ir du vienos dienos mokymai vaikų dienos centrų darbuotojams ir kitiems vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams iš skirtingų Lietuvos vietovių. Juose dalyvavo 80 žmonių. Mokymuose aptarta vaiko teisių samprata, išsamiai aiškintasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos pagrindinius principus, išgrynintos pagrindinės vaiko teisių įgyvendinimo ir apsaugos nuostatos, aptarta, kas vaiko teisių įgyvendinime už ką yra atsakingas. Taip pat buvo aptarti vaiko gerovės ir saugumo užtikrinimo aspektai praktikoje bei vaiko saugumo užtikrinimo politika. („Gelbėkit vaikus“, būdama pilnateise tarptautinio „Save the Children“ tinklo nare, vadovaujasi vaiko apsaugos politikos nuostatomis ir siekia vaiko teisių apsaugos politikos sklaidos Lietuvoje). Dėmesio skirta ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais, viešosios komunikacijos ypatumams.

Penkiose savivaldybėse — Utenos, Anykščių, Kupiškio, Pasvalio, Šakių — buvo surengtos apskritojo stalo diskusijos, skirtos suburti skirtingus vaiko gerovės srityje dirbančius specialistus ir aptarti kylančius iššūkius, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Iš viso dalyvavo daugiau nei šimtas specialistų iš šeimynų, vaiko teisių apsaugos, socialinių paslaugų centrų, savivaldybių administracijų, nevyriausybinių organizacijų, šeimos ir vaiko gerovės centrų, policijos, mokyklų, švietimo pagalbos tarnybų, vietinės žiniasklaidos ir t.t.

Mokymuose dalyvavę vaikų dienos centrų darbuotojai taip pat rengė savo vaikų dienos centruose švietėjiškus renginius – diskusijas savo vietos bendruomenėse vaikų dienos centruose. Čia jie iš arčiau pristatė vaiko teises — kokios jos, kam reikalingos, kodėl jas būtina užtikrinti ir pan. Susitikimai buvo interaktyvūs, tėvai ne tik aktyviai diskutavo, bet ir kartu darė iš anksto paruoštas užduotis bei gavo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ knygeles apie pozityviąją tėvystę.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projektui įgyvendinti skyrė 17904,32 Eur.

 

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti