Vykdysime projektą „Užtikrinkime vaiko gerovę kartu“

Trečiadienis 6 Kovas 2019

Nuo 2019 m. kovo mėn. organizacija „Gelbėkit vaikus“ vykdo projektą „Užtikrinkime vaiko gerovę kartu“ pagal LR Socialinės ir darbo ministerijos finansuojamo projekto „Įgyvendinti priemones šeimos ir vaiko gerovei“ priemonę „Skirti lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamą veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“ pagal programą 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“. Projekto tikslas – organizuoti ir vykdyti švietėjišką veiklą vaiko gerovės srityje „Gelbėkit vaikus“ globojamų vaikų dienos centrų visoje Lietuvoje darbuotojams.

Projekto uždaviniai:

1. Apmokyti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ globojamų vaikų dienos centrų darbuotojus, siekiant juos išsamiai supažindinti su vaiko apsaugos politika ir jos aktualijomis Lietuvoje.

2. Įgalinti globojamų vaikų dienos centrų darbuotojus vykdyti švietėjišką veiklą savo benduomenėse sprendžiant vaiko apsaugos politikos kontekste kylančius sunkumus ir tokiu būdu siekiant užtikrinti vaiko gerovę.

3. Atrinkti 5 savivaldybių – Šakių, Utenos, Zarasų, Kupiškio, Anykščių – vaiko gerovės ambasadorius ir ten surengti apskritojo stalo diskusijas vaiko gerovės klausimais, aptariant vaiko apsaugos politiką bei nustatant socialinių paslaugų vaikams poreikį bei plėtojimo galimybes.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projektui įgyvendinti skyrė 17904,32 Eur.

Projekto pabaiga numatoma 2019 m. gruodžio 31 d.

VIENAS MAŽAS POELGIS GALI PAKEISTI VAIKO GYVENIMĄ

Sužinokite, kaip galite padėti