Verslui

Kad galėtume teikti nenutrūkstamą paramą vaikams, mums reikia jūsų pagalbos. 

Jau dabar padėti galite:

Skyrę vienkartinę piniginę paramą 

Skyrę paramą daiktais ar paslaugomis

Tapę partneriais įgyvendinant konkrečius projektus

Pasirinkę teikti nuolatinę paramą konkrečiam vaikų dienos centrui

Pasistatę aukų dėžutę savo parduotuvėje/salone/kavinėje

 

Susisiekite su mumis ir susitikimo metu aptarsime visas galimybes, kaip kartu galime padėti vaikams! 

[email protected], +370 64 803 441

 

----   ----   ----

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ yra įsipareigojusi savo rėmėjams, visuomenei ir vaikams, su kuriais dirba, bendradarbiauti tik su tomis įmonėmis, kurių vertybės sutampa su jos pačios puoselėjamomis vertybėmis. Dėl to, organizacija kruopščiai tikrina su ja bet kokia forma siekiančias bendradarbiauti įmones.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ sudarė pramonės šakų ir veiklų, neatitinkančių organizacijos misijos ir vertybių, sąrašą. Įmonės, gaunančios pajamų iš šių pramonės šakų, jų gaminių ar veiklos, gali neatitikti minėtų vertybių, tačiau galimi partneriai visuomet vertinami individualiai.

Ribojame bendradarbiavimą su įmonėmis, kurios gauna pajamų iš šių pramonės šakų:

 • Tabako pramonė;
 • Ginklų gamyba ar eksportas;
 • Azartiniai žaidimai;
 • Pornografija (įskaitant žurnalus, knygas, filmus ir interneto tinklalapius);
 • Išnaudojamojo pobūdžio kreditai (kai palūkanos žymiai aukštesnės už rinkos vidurkį; kai skolintojai grobuoniškai lupikauja);
 • Motinos pieno pakaitalų gamyba ar prekyba;
 • Veikla, kelianti pavojų aplinkai ir žalojanti gamtą;
 • Veikla, kai naudojama neetiška marketingo strategija ar monopolinė kainodara, dėl kurios vaikai be jokių priežasčių neaprūpinami būtiniausiomis prekėmis ir paslaugomis;
 • Veikla, kurią vykdant pažeidžiamos paprastų darbininkų teisės (kaip nurodoma Tarptautinėse darbo organizacijos konvencijose);
 • Veikla, kuria pelnomasi iš pavergimo už skolas ar vaikų darbo;
 • Veikla, kuria pelnomasi iš seksualinės ar rasinės diskriminacijos;
 • Veikla, kuria pažeidžiamos vietinių gyventojų teisės ir / ar dėl kurios kyla pavojus jų pragyvenimo šaltiniui;
 • Veikla, kuria prisidedama prie ginkluotų konfliktų finansavimo.

   

Vadovaudamiesi tarptautinio „Save the Children“ tinklo patirtimi bei siekdami kiek įmanoma labiau šviesti Lietuvos visuomenę vaiko teisių tema, norime bei prašome, kad bet kuris mūsų rėmėjas susipažintų ir laikytųsi Vaiko apsaugos elgesio kodekso, apibrėžiančio pagrindinius tinkamo bendravimo su vaikais aspektus. Visi organizacijos „Gelbėkit vaikus“ partneriai nuo 2015-ųjų prie bendradarbiavimo sutarčių gauna ir „Gelbėkit vaikus“ vaiko apsaugos elgesio kodekso priedą, su kuriuo privalo susipažinti, jam pritarti ir kiek galima labiau jo laikytis. Susipažinkite su Vaiko apsaugos elgesio kodeksu.

MES PADEDAME VAIKAMS

Taip pat šioje skiltyje

Naujienos ir įvykiai