Mūsų istorija

„Save the Children International“

Eglantyne Jebb –mokytoja iš Anglijos, iškėlė vienodų visų pasaulio vaikų teisių svarbą, tikėdama, kad kiekvienas vaikas, kad ir koks jis būtų, kad ir kur gyventų, turi teisę į laimingą, sveiką, gražų gyvenimą bei laimingą vaikystę. Ji tikėjo, kad įmanoma pakeisti vaikų padėtį, pasitelkiant tikėjimą, drąsą, vaizduotę ir suburiant gerą organizaciją.

1919 m. gegužės 19 d. J. Eglantyne įkūrė „Save the Children“ organizaciją.

 

 „Aš tikiu, kad mes turime išskirti tam tikras vaiko teises ir siekti jų visuotinio pripažinimo. Svarbu,kad prisidėtų ne tik tie keli žmonės, kurie skiria lėšų paramai vaikams, tačiau ir kiekvienas, kuris susiduria su vaikais, turėtų galimybę prisijungti prie judėjimo už vaiko teises“. J. Eglantyne

Dabar tarptautinė „Save the Children“ organizacija jungia 29 šalis nares (tarp jų ir Lietuvą), turinčias nacionalinius padalinius bei teikia pagalbą vaikams, vykdydama programas daugiau nei 120 pasaulio šalių.

 

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“, veikiančios Lietuvoje, pagrindiniai istorijos faktai:

 • 1991 m. įkurta LVTGO „Gelbėkit vaikus“.
 • 1995 m., atstovaujant LVTGO „Gelbėkit vaikus“, Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija.
 • 1995 m., atstovaujant LVTGVO „Gelbėkit vaikus“, inicijuotas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos sukūrimas.
 • 1995 m., atstovaujant LVTGO „Gelbėkit vaikus“, LR Seime įkurta Šeimos ir vaiko reikalų komisija. 
 • 1996 m. Lietuvos mokyklose pradedamos steigti Vaikų grupės prieš smurtą.
 • 1996 m. Lietuvoje pradedamas steigti vaikų dienos centrų tinklas. 
 • 2001 m. LVTGO „Gelbėkit vaikus“ tapo asocijuota tarptautinės organizacijos „Save the Children“ nare.
 • 2004 m. LVTGO „Gelbėkit vaikus“ tapo pilnateise tarptautinės organizacijos „Save the Children“ nare.
 • 2006 m. LVTGO „Gelbėkit vaikus“ perregistruota į visuomeninę organizaciją (VO) „Gelbėkit vaikus“.
 • 2006 m., VO „Gelbėkit vaikus“ iniciatyva, Vaiko nemušimo įstatymas įtrauktas į Vaiko gerovės valstybės politikos įgyvendinimo planą.
 • VO „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje turi 21 struktūrinį padalinį ir kuruoja 47 dienos centrus.
 • VO „Gelbėkit vaikus“ Lietuvoje turi 434 narius.

 

Ar žinote, kad būtent organizacija  „Gelbėkit vaikus“ yra vaikų dienos centrų pradininkė Lietuvoje?

 Nuo 1996 m. vykdoma vaikų dienos centrų programa. Kasmet organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus lanko ir paslaugos suteikiamos daugiau nei 900 vaikų. Vaikų dienos centrai yra „paskutinė stotelė“ prieš vaikams patenkant į globos namus. Vaikų dienos centrų tikslas – stiprinti šeimą ir jos sugebėjimą rūpintis vaiku, teikti psichologinę, pedagoginę ir socialinę pagalbą vaikui. Per metus vidutiniškai sutaupoma apie 1 mln. Eur iš valstybės biudžeto.

 Siekiant mažinti moterų atskirtį didelį dėmesį skiriame mergaičių savivertei ir socialiniams įgūdžiams stiprinti. 2002 m. pradėta „Mergaičių programa“, kurios tikslas suteikti galimybę rizikos grupės mergaitėms integruotis į visuomenę, mokant bei vystant jų gyvenimo ir socialinius įgūdžius. Kiekvienais metais programoje dalyvauja apie 250 mergaičių.

 Nuo 2012 metų sėkmingai įgyvendinamas „IKEA Foundation“ finansuotas projektas „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikui augti biologinėje šeimoje, o netekus tėvų globos – užtikrinti efektyvias alternatyvas institucinei globai. Projektas vyko 15-oje Lietuvos savivaldybių. Rezultatas:1524 specialistų dalyvavo mokymuose; 962 rizikos šeimų dalyvavo grupinėse ar individualiose psichologo konsultacijose bei pozityvios tėvystės mokymuose.

613 vaikų iš rizikos šeimų gavo individualias psichologo konsultacijas. Projekto metu taip pat aktyviai buvo dirbama su naujais, esamais ir potencialiais globėjais.

 2008 m. pradėtas programa „Galimybė gyventi geriau“, kurios pagrindinis tikslas yra ugdyti vaikų, augančių globos namuose, gyvenimiškus įgūdžius, padėti jiems pasiruošti savarankiškam gyvenimui, suteikti žinių planuojant tolimesnius savo gyvenimo etapus: studijuoti, ieškotis darbo ir pan.. kiekvienas metais programoje dalyvauja apie 200 vaikų iš globos namų.

 Kadangi ne vienerius metus dirbame su pažeidžiamais, socialinėje atskirtyje atsidūrusiais vaikais, didelį dėmesį skiriame ir šių vaikų apsaugai nuo kitų galimų grėsmių ir rizikų. Viena iš jų – prekyba žmonėmis. 2013 – 2015 m. įgyvendinome Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo finansuojamą projektą, kurio tikslas – didinti prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymo lygį. Projekto metu organizuotuose mokymuose dalyvavo 615 dalyvių. 11 savivaldybių buvo organizuoti mokymai 200 vaikams. Siekiant stiprinti komandinį darbą, gerinti bendradarbiavimą, buvo organizuotos apskrito stalo diskusijos, kuriose dalyvavo 177 asmenys.

Jau ne vienerius metus organizacija siekdama atkreipti dėmesį į vaiko teisių apsaugą, skatinti pačių vaikų solidarumą ir norą padėti kitam, pagalbos ir dėmesio stokojančiam vaikui, ugdyti juos socialia atsakingus, organizuoja Solidarumo bėgimą. 2017 m. jame dalyvavo daugiau nei 400 mokyklų, apie 75 000 moksleivių, mokytojų, tėvelių. Bėgimo metu surinktos lėšos – 45 000 Eur – skirtos pozityvios tėvystės idėjų sklaidai tarp Lietuvos vaikų ir tėvų.

Siekiant gerinti vaiko teisių apsaugą, vykdoma aktyvi advokacinė veiklą, teikiamos pastabos ir siūlymai dėl teisės aktų tobulinimo, aktyviai dalyvaujam susitikimuose su politikais. 

Dirbdami laikomės VAIKO APSAUGOS ELGESIO KODEKSO. Jo skatiname laikytis ir mūsų organizacijos partnerius. 

 

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai