Mūsų valdyba

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos nariai renkami ir tvirtinami trejiems metams Visuotinio „Gelbėkit vaikus“ narių suvažiavimo metu.

Išrinktasis Valdybos primininkas ir nariai teikia pasiūlymus Visuotiniam narių suvažiavimui, vykstančiam kartą per metus, taip pat tvirtina ir kontroliuoja Suvažiavimo metu priimtų sprendimų įgyvendinimą. Valdyba taip pat teikia pasiūlymus dėl organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklos strategijos, tvirtina programines veiklos kryptis, naujų padalinių steigimą, organizacijos metinį biudžetą. Taip pat Valdyba skiria organizacijos generalinį direktorių bei prižiūri jo poziciją, atstovauja visų „Gelbėkit vaikus“ narių interesus, tvirtina organizacijos metinius veiklos planus, o taip pat veiklos ir finansines ataskaitas. 

 

VO „Gelbėkit vaikus“ Valdybą nuo 2019 m. gegužės iki 2020 m. gegužės sudaro šie nariai ir garbės pirmininkas:

Valdybos garbės pirmininkas Tadas Vizgirda - Amerikos verslo rūmų valdybos pirmininkas

Valdybos garbės narė Ona Birutė Paplauskienė - organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Kazlų Rūdos struktūrinio padalinio pirmininkė

Valdybos pirmininkė Rasa Berškienė

 

Valdybos nariai:

Gintarė Dargienė

Jolanta Gužaitė-Quintus 

Rasa Jakilaitienė

Inga Langaitė

Elena Petkūnienė

Dalia Kerienė

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai