Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centras – tai dienos globos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas vaikams, augantiems socialiai remtinose bei socialinių, psichologinių ir kitokių sunkumų turinčiose šeimose. Panašios paslaugos teikiamos ir kitiems šių šeimų nariams. 49 „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centruose kasdien pedagoginės, socialinės ir psichologinės paslaugos suteikiamos daugiau nei 1000 vaikų ir jų šeimų. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai ir auklėtojai, kurie padeda vaikams džiaugtis vaikyste, ugdyti socialinius įgūdžius, gauti reikalingą pagalbą. Kartu centrai siekia padėti vaikų šeimoms, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku.

 

Dienos centruose yra teikiamos šios paslaugos vaikams ir šeimoms:

 • Socialinės konsultacijos;
 • Psichologinės konsultacijos;
 • Nemokamas vaikų maitinimas;
 • Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį;
 • Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (bendravimo, stresinių situacijų valdymo, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo gyvenimą didinimas);
 • Pagalba ruošiant pamokas ir mokymo(si) problemų sprendimas;
 • Socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
 • Pagal galimybes – vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas;
 • Saugios aplinkos vaikų žaidimui, augimui, vystymuisi suteikimas;
 • Pagalba šeimoms (ieškant darbo, sutvarkant būtinas pažymas ir kt. dokumentus, organizuojamos paskaitos ir kt. renginiai tėvams bei kitiems šeimoms nariams). 

Dėl vaikų dienos centrų veiklos:

 • Sumažėjo vaikų skurdas – vaikų dienos centrai padėjo tėvams įsidarbinti, suteikė papildomų paslaugų;
 • Gerėja vaikų psichinė ir fizinė sveikata;
 • Gerėja vaikų bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir savo vertės suvokimas;
 • Užkertamas kelias vaikų nepriežiūrai ir apleistumui;
 • Rečiau smurtaujama arba visiškai nebesmurtaujama prieš vaikus;
 • Pagerėja vaikų mokymosi motyvacija ir mokymosi rezultatai. Mokytojai pastebi, kad vaikai tapo atviresni, kūrybingesni, mandagesni, aktyvesni pamokose;
 • Vaikai ir šeimos drąsiau dalyvauja bendruomenės ir visuomenės gyvenime, kultūriniuose renginiuose, kt. veikloje;
 • Padidėja tėvų atsakomybė už vaikus, keičiasi auklėjimas, stiprėja vaikų ir tėvų santykiai.  

„Gelbėkit vaikus“ žino, kad vaikų dienos centrai padeda vaikams likti su savo šeimomis.

MES PADEDAME VAIKAMS

Taip pat šioje skiltyje

Naujienos ir įvykiai