Vaikų socialinio apleistumo mažinimas

Lietuva vis dar yra viena iš pirmaujančių šalių pagal vaikų skaičių globos institucijose, nors tai turi be galo žalingą poveikį vaiko raidai. Organizacija „Gelbėkit vaikus“ siekia sukurti alternatyvas institucinei globai, mažinti socialinę atskirtį, stiprinti šeimas.

Šiuo metu 102 globos institucijose Lietuvoje auga apie 3300 vaikų, likusių be tėvų globos ir tik maža dalis šių vaikų yra našlaičiai. Taip pat Lietuvoje skaičiuojama daugiau nei 10 tūkst. rizikos grupės šeimų, kuriose auga daugiau nei 20 tūkst. vaikų. Laiku nesuteikus šiems vaikams ir jų šeimoms reikalingų paslaugų ir paramos, minėtieji vaikai taip pat gali prarasti savo tėvų globą. Dėl politinės valios stokos, institucinė globa šiuo metu yra vertinama kaip priimtinas sprendimas, nors vaikų gerovės užtikrinimui daug svarbiau yra kurti veiksmingą paramos šeimai sistemą, investuoti į šeimą, į vaikus ir plėtoti alternatyvias globos formas vaikams, kurių tėvai negali jais tinkamai pasirūpinti.

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija nurodo, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi. Vaikas, dėl tam tikrų priežasčių netekęs šeimos globos, turi teisę į tinkamą valstybės apsaugą ir paramą.

 

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ vysto ir įgyvendina ilgalaikius projektus, skirtus:

  • mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį;
  • plėtoti efektyvias alternatyvas vaikų institucinei globai;
  • tinkamai paruošti savarankiškam gyvenimui vaikus, paliekančius globos namus;
  • skatinti vietos bendruomenių iniciatyvas ir savipagalbos mechanizmus;
  • stiprinti specialistų, dirbančių su rizikos grupės vaikais, tarp jų ir tėvų globos netekusiais vaikais, profesines kompetencijas.

 

MES PADEDAME VAIKAMS

Taip pat šioje skiltyje

Naujienos ir įvykiai