Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ nuo 2011 metų 15 Lietuvos savivaldybių vykdo „IKEA Foundation“ remiamą projektą „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“, kurio pagrindinis tikslas – buriant vietos bendruomenes, suteikti reikalingą pagalbą socialinės rizikos šeimoms visoje Lietuvoje. Vietos bendruomenės skatinamos įgalinti šeimas gyventi taip, kad socialinės rizikos šeimų vaikai liktų su savo tėvais ir nepatektų į globos įstaigas, taip pat savivaldybėse sukurti kiek galima daugiau paslaugų šeimai.

 

Dar 2010-aisiais, besikonsultuodama su užsienio kolegomis, organizacija „Gelbėkit vaikus“ sukūrė socialinės rizikos šeimų stiprinimo modelį, į tokių šeimų stiprinimą siekiantį kuo labiau įtraukti vietos bendruomenes. Savivaldybėse buriamos aktyvių, įtakingų ir kompetentingų vietos bendruomenių narių grupės, kurių tikslas – identifikuoti pagrindines jų savivaldybėje egzistuojančias socialines problemas. Pirmiausia atliekamas tyrimas – apklausiami žmonės, paanalizuojami statistikos duomenys. Vėliau – identifikuojamos pagrindinės probleminės sritys, išrenkamos prioritetinės, jos išanalizuojamos dar detaliau ir kuriami bei siūlomi galimi šių probleminių sričių sprendimo būdai ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat, identifikuojamos konkrečios – skubiausiai spręstinos – problemos ir iš karto imamasi jų sprendimo. Pavyzdžiui, probleminėms sritims spręsti ilgalaikėje perspektyvoje, Utenoje buvo įkurtas Vyrų krizių centras, Pasvalyje – naujas organizacijos „Gelbėkit vaikus“ padalinys ir pan. Skubių problemų sprendimo būdų imamasi gavus informacijos apie nežmoniškomis sąlygomis gyvenančias tvarkingas daugiavaikes šeimas.

 

Neskaitant pradinio minėtojo pradinio įdirbio, per pastaruosius du projekto metus organizacija „Gelbėkit vaikus“ padėjo sustiprinti 283 socialinės rizikos šeimas, kurioms suteikta prevencinė ir intervencinė pagalba. 378 vaikai, gyvenantys rizikos šeimose, sulaukė paramos ir buvo apsaugoti nuo patekimo į globos namus.

 

Be to, suaktyvėjus diskusijai apie mūsų šalyje veikiančių institucijų skaičiaus mažinimo ir jose teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, Lietuvos Prezidento institucija bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo labai panašius į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ prieš keletą metų Lietuvoje pritaikytus socialinės rizikos šeimų stiprinimo modelius.

 

Nuoširdžiai tikimės, kad 2011-aisiais mūsų šalyje pradėtas vykdyti projektas „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ liks ne tik vienu iš sėkmingiausių organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklos pavyzdžių, bet ir taps efektyvios šalies socialinės politikos dalimi.

 

Nuoširdžiai tikimės, kad 2011-aisiais mūsų šalyje pradėtas vykdyti projektas „Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai“ liks ne tik vienu iš sėkmingiausių organizacijos „Gelbėkit vaikus“ veiklos pavyzdžių, bet ir taps efektyvios šalies socialinės politikos dalimi.

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai