Prekybos žmonėmis prevencija

Kiekvienais metais apie 1,2 mln. vaikų visame pasaulyje yra parduodami į sekso vergiją. Tačiau prekyba žmonėmis, tame tarpe ir vaikais, neapsiriboja vien seksualine vergove, kaip dažniausiai manoma. Vaikai ir jauni žmonės taip pat yra išnaudojami priverstiniam darbui, organų pardavimui, išmaldos prašymui arba smulkioms vagystėms, nusikalstamai veiklai, neteisėtam įvaikinimui, ankstyvosioms santuokoms ir kitokioms išnaudojimo formoms.

Lietuvoje tikrieji prekybos vaikais skaičiai nėra žinomi, kadangi vaikų dingimo atvejai dažnai slepiami, apie juos nepranešama. Vis dėlto, esami duomenys rodo, kad tarp ieškomų dingusių vaikų Lietuvoje didžiausią dalį (apie 37 proc.) sudaro 14-18 metų vaikai. Į prekybos žmonėmis pinkles patenka ne tik rizikos grupės vaikai, bet ir vaikai iš palankių, rūpestingų šeimų.

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ siekia užkirsti kelią bet kokiam vaikų išnaudojimui. Dirbdama visoje Lietuvoje, organizacija siekia didinti prekybos vaikais problemos žinomumą, atkreipti dėmesį į šią problemą, o svarbiausia – mokyti pačius vaikus ir jaunus žmones atpažinti grėsmes bei gebėti apsaugoti save bei savo bendraamžius.

 

Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje 

„Gelbėkit vaikus“, siekdama apsaugoti vaikus nuo visų smurto ir išnaudojimo formų, siekia įgyvendinti veiklas, kurios keltų prekybos žmonėmis prevencijos priemonių vykdymo lygį Lietuvoje. Dėl to, organizacija „Gelbėkit vaikus“ nuo 2013 m. vidurio pradėjo vykdyti  Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) remiamą projektą „Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje“.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“. Projektui skirtos ES Europos socialinio fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Prevencinis animacinis filmas „Dvi mažos mergaitės“

Skurdas, ekonominiai, politiniai, socialiniai ir kt. sunkumai, geresnio gyvenimo siekis skatina daugelįžmonių, ypač jaunų moterų, palikti gimtuosius namus ir ieškoti laimės kitur. Deja, tokie ieškojimai kartais gali virsti tikru košmaru. Būtent tokius likimus iliustruoja prevencinis animacinis filmas „Dvi mažos mergaitės“.

Filmas „Dvi mažos mergaitės“ yra orientuotas į jaunas moteris iš Rytų Europos, siekiantis jas perspėti apie prekybos žmonėmis pavojų. Jis yra sukurtas konsultuojantis su grupe moterų iš Albanijos, kurios tapo prekybos žmonėmis aukomis, tačiau buvo išgelbėtos padedant Poppy projektui, skirtam teikti pagalbą prekybos žmonėmis aukomis tapusioms moterims. Socialinė kampanija Rytų Europoje „Dvi mažos mergaitės“ (finansuojama Didžiosios Britanijos paramos fondo Comic Relief, Tudor Trust, ir kt.) pradėta įgyvendinti 2009 m. sausį.

Kampanijos tikslas – perspėti jaunas moteris iš Rytų Europos apie prekybos žmonėmis pavojų, kuris dažnai paslepiamas po gražiais pažadais gauti pelningą darbą užsienyje. Neretai šie pažadai pasibaigia merginų ir moterų pardavimu į prostituciją ir ilgais pažeminimų, kankinimų bei žiaurumo metais. Kampanijos dėka siekiama skatinti prekybos žmonėmis prevenciją bei didinti problemos žinomumą visuomenėje. Šiuo metu prevencinis filmukas „Dvi mažos mergaitės“ yra platinamas 13 Rytų Europos šalių. Viena šių šalių yra ir Lietuva, kurioje filmuką platina mūsų organizacija.

Vilniaus apygardos prokuratūros atstovai yra skelbę, jog iš Lietuvos kasmet išvežama per 1200 moterų, tampančių prekybos žmonėmis aukomis. Dažniausiai merginos ir moterys ir  yra išvežamos prostitucijos ir seksualinio išnaudojimo tikslais. Todėl yra labai svarbu didinti prekybos žmonėmis problemos žinomumą bei mokyti vaikus ir jaunus žmones tinkamai apsisaugoti nuo prekybos žmonėmis pavojaus.

Animacinis filmas „Dvi mažos mergaitės“.

Norėdami platinti animacinį filmą „Dvi mažos mergaitės“ savo institucijoje, organizacijoje ar tarnyboje, naudoti jį prevenciniams tikslams, dirbdami su vaikais ir jaunimu, prašome susisiekti su mūsų organizacija el. paštu [email protected] arba telefonu 8 5 261 0815.

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai