Saugi mokykla

Tyrimai, 2007 m. atlikti Baltijos regiono šalyse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo srityje) parodė, kad apie 15 – 25% vaikų nuolat patiria patyčias mokykloje. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys parodė, kad 2008 m. Lietuvoje patyčias patyrė 26,50% mergaičių ir 27,97% berniukų. Net 30,33% berniukų ir 16,60% mergaičių prisipažino besityčioję iš savo draugų.

Esant tokiai situacijai, organizacija „Gelbėkit vaikus“ negalėjo likti nuošalyje ir kartu su „Swedbank“ 2008 m. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Švedijoje pradėjo vykdyti tarptautinį projektą „Draugystė be sienų“.

Projekto veikla apėmė:

  • patyčių prevenciją mokyklose;
  • paramą nukentėjusiems nuo patyčių;
  • patyčių problemos viešinimą bei novatoriškų metodų, skirtų patyčių šalinimui, plėtrą.

Projektas „Draugystė be sienų“ vykdytas iki 2010 m., o jam pasibaigus, nuo 2010 m. sausio, organizacija „Gelbėkit vaikus“, 12 Lietuvos mokyklų subūrusi Vaikų grupes prieš smurtą (toliau – Grupės), ėmė vykdyti pilotinį projektą „Saugi mokykla“, kurio ilgalaikis tikslas – veiksmingas prevencinis planas prieš patyčias ir smurtą kiekvienoje Lietuvos mokykloje.

2010 m. atliktas tyrimas 12 pilotinių Lietuvos mokyklų

2010-aisiais projekto metu vyko Grupių ir Grupių vadovų susitikimai, skirti pasidalinti patirtimi, planuoti, skatinti motyvaciją; organzuotas įžanginis projekto pristatymo seminaras, skirtas mokyklų bendruomenėms; surengta vasaros stovykla, kurios metu vyko mokymai; vyko regioniniai Grupių susitikimai. Metai užbaigti tarptautine konferencija „Saugios ir palaikančios mokyklos kūrimas“, skirta tarptautinei bei Grupių patirčiai pasidalinti, projektų eigos rezultatams pristatyti.

2011-aisiais organizacija „Gelbėkit vaikus“ taip pat organizavo nacionalinį projekto narių susitikimą, o mokyklos, savo ruožtu, surengė narių (mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių) susitikimus regionuose. Susitikimų metu buvo dalijamasi patirtimi, skatinama projekto dalyvių motyvacija. Taip pat vyko prevenciniai seminarai mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams; Grupėms (vaikams, mokytojams) skirta stovykla patirties pasidalijimui, mokymams; projekto narių susitikimas; regioniniai Grupių vadovų, mokinių ir mokytojų susitikimai, skirti pasidalinti patirtimi, planuoti, skatinti motyvaciją. 2011-aisiais organizacija „Gelbėkit vaikus“ taip pat skatino naujas mokyklas jungtis prie projekto bei organizavo baigiamąjį projekto renginį.

2011 m. atliktas projekto aplinkos tyrimas 12 pilotinių Lietuvos mokyklų

2011 m. gruodžio 9 d. LR švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiame pilotinio projekto baigiamajame renginyje dalyvavę ir pasisakę pilotinių mokyklų vadovai bei pedagogai džiaugėsi teigiamais pokyčiais, mokyklos bendruomenės susitelkimu, bendru darbu.

Organizacija pristatė savo rekomenduojamą programą, skirtą patyčių prevencijai mokyklose. Ši prevencinė programa, apimanti metodus, priemones ir rekomendacijas dėl patyčių problemos sprendimo, 2 metus praktiškai išbandyta 12-oje Lietuvos mokyklų, 7-iose savivaldybėse.

Programa vykdyta pasitelkiant į pagalbą mokyklose įsteigtas Vaikų grupes prieš smurtą. Prevencinės programos vykdyme dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenė (mokiniai, mokytojai, administracija), tėvai, bet ir savivaldybių, policijos, vietinės spaudos atstovai, mokyklų socialiniai partneriai.

2012 m. kovo 26 d. LR Seime organizacija „Gelbėkit vaikus“ pristatė projektą naujų mokyklų, prisijungusių prie projekto antrosios bangos, atstovams: mokyklų vadovams, administracijai, socialiniams pedagogams.

Antrojoje  projekto „Saugi mokykla“ bangoje dalyvavo 15 Lietuvos mokyklų.

Kadangi saugios mokyklos problema Lietuvoje išlieka itin aktuali, pagal galimybes ir finansinius išteklius organizacija „Gelbėkit vaikus“ siekia tęsti pradėtus darbus. Jeigu jūsų įmonė ar organizacija nori prisidėti prie saugios Lietuvos mokyklos kūrimo ir paremti šį projektą, prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba telefonu 8 5 261 0815.

Informacinė medžiaga „Draugystė be sienų“

Informacinė medžiaga „Saugi mokykla 2011“ lietuvių kalba

Informacinė medžiaga „Saugi mokykla 2011“ anglų kalba

Daugiau informacijos apie 2012 m. vykdytą projektą

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai