Vaikų grupės prieš smurtą

„Vaikų grupės prieš smurtą” – tai organizacijos „Gelbėkit vaikus” projektas, įgyvendinamas Lietuvos mokyklose nuo 1996 m. Projekto tikslas – sukurti vaikams saugesnę aplinką mokykloje ir įgyvendinti vaiko teisę būti apsaugotam nuo smurto.

2012 metais Lietuvoje veikė 122 Vaikų grupės prieš smurtą (toliau tekste – grupės) iš viso 21-ame mieste ir rajone, jų veikloje dalyvauja daugiau nei 1200 vaikų. Daugiausia Grupių yra Šiauliuose (23), Jurbarke (17), Kazlų Rūdoje (10), Širvintose (12), Anykščiuose (8), Šakiuose (8).

Ką veikia vaikai ir suaugusieji, dalyvaujantys „Vaikų grupių prieš smurtą“ veikloje?

Šiuo projektu kurdama smurto prevencijos sistemą Lietuvos mokyklose, organizacija „Gelbėkit vaikus“ prisideda prie valstybinės Kompleksinės smurto mokyklose prevencijos ir kontrolės programos. Vaikų grupių prieš smurtą veikla paremta vaikų iniciatyva ir dalyvavimu. „Gelbėkit vaikus“ Vaikų grupės prieš smurtą kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šešerius metus rengė visuomeninę akciją „Smurtui prieš vaikus – NE“. Bendradarbiaujama ir su LR Švietimo ir mokslo ministerija, remiančia Grupių veiklą, naujų Grupių kūrimą.

Grupėse yra nuo 5 iki 20 mokinių ir suaugęs asmuo – vadovas – mokykloje dirbantis socialinis pedagogas, pedagogas ar psichologas. 

  • Grupės dalyvauja mokyklos strategijos, programų, projektų kūrime, kurie užtikrina saugią mokyklos aplinką, bendradarbiauja su mokyklos savivaldos organais, vietos bendruomenės institucijomis, informuoja mokyklos administraciją, mokytojus, tėvus apie smurtą mokykloje, priima skundus ir informaciją iš moksleivių, patiriančių ar pastebinčių smurtą.

  • Grupių moksleiviai taip pat vykdo ir prevencinį darbą, renka informaciją bei dalijasi žiniomis, sprendžia problemas, moko jaunesniųjų klasių vaikus bendrauti be smurto, organizuoja Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos mokymus mokyklose, rengia konkursus, olimpiadas, kuria internetinius puslapius.

Su kokiais sunkumais susiduria Grupių veikla?

Tiesiogiai ar netiesiogiai Grupėse dalyvauja daug aktyvių moksleivių. Visgi šios dienos viena didžiausių problemų – kaip į šią veiklą įtraukti daugiau suaugusiųjų – mokyklos pedagogų, administracijos darbuotojų. Vis dar pasitaiko nuostatų, jog čia tik „vaikų žaidimas“ ar šiai veiklai vadovaujančių bei pritariančių vadovų reikalas. Pačių moksleivių nuomone, keisti mokyklos gerovę įmanoma tik kartu su mokyklos bendruomene, suaugusiais. Būtina, kad daugiau suaugusiųjų įsitrauktų į šią pasmingą veiklą, ir kiekvienas būtų atsakingas už savo ir mokyklos bendruomenės gerovę.

Kaip prie Grupių veiklos prisideda organizacija „Gelbėkit vaikus“?

Organizacija „Gelbėkit vaikus“ remia Grupių veiklą: rengia mokymus ir seminarus Grupių vadovams bei vaikams apie vaiko bei žmogaus teises, organizuoja stovyklas siekdama pasidalinti gerąja patirtimi, skatina dalyvauti įvairiuose organizacijos skelbiamuose konkursuose ar projektuose, ruošia ir išleidžia mokomuosius leidinius apie smurto prevenciją bei pagalbą nukentėjusiems.

Moksleivius ir pedagogus, norinčius savo mokykloje sukurti Vaikų grupę prieš smurtą, prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba skambinti tel. nr. 8 5 261 0815.

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai