VTK idėjų sklaida ir atstovavimas

2008-2012 m. nuosekliai įgyvendinome LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą „Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo srityse ir atstovaujančias jų interesams, projektą“.

Projekto tikslas – įgyvendinti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 42 str. nuostatas, t.y. tinkamais ir veiksmingais būdais plačiai informuoti visuomenę apie Konvencijos principus ir nuostatas. Šiuo tikslu parengta informacinė medžiaga apie vaiko teises ir Vaiko teisių konvenciją (leidiniai, socialinės reklamos klipai, radijo klipai ir kt.), organizuoti mokymai vaikams ir vaiko teisių bei gerovės srityje dirbantiems specialistams, taip pat šviečiamieji renginiai, vykdoma kita veikla, skirta formuoti tinkamą visuomenės Vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apskritai supratimą.

Socialinis Vaiko teisių apsaugos vaizdo klipas I

Socialinis Vaiko teisių apsaugos vaizdo klipas II

Nuo  2013 m., bendradarbiaudama su vaikais ir socialiniais darbuotojais, organizacija „Gelbėkit vaikus“ kiekvienais metais vis kitose Lietuvos savivaldybėse sėkmingai vykdo „NVO, ginančių žmogaus teises  veiklos projektą“

Projekto metu organizuojami mokymai, kuriuose mokyklų socialiniai pedagogai, psichologai, etikos ir pilietinio ugdymo pedagogai bei kt. mokyklos bendruomenės nariai, tiesiogiai dirbantys su vaikais/jaunimu supažindinami su žmogaus teisėmis: kaip jas ginti, kaip kitus žmones su jomis supažindinti. Vyksta diskusijos apie Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Vaiko teisių konvencijos santykį. Seminarų metu sutariama, jog pradedant su mokiniais kalbėti apie žmogaus teises, reikia pradėti nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir tik po to pereiti prie Vaiko teisių  konvencijos. Dirbant tokia tvarka, mokiniams lengviau perteikti, jog ne tik vaikai, bet ir visi žmonės turi teises.

Projekto metu taip pat buvo parengta ir transliuota socialinė reklama žmogaus teisių tema.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ parengti dokumentai vaiko teisių apsaugos srityje

Oficialūs raštai, pareiškimai:

NVO kreipimasis į LR Seimo narius dėl fizinių bausmių, 2013 m.

Bendrosios pastabos dėl LR Vaiko teisių apsaugos įstatymo projekto, 2012 m. 

Fizinės ir kitos žeminančios bausmės taikomos vaikams Lietuvoje. Komentaras JT vaiko teisių komitetui (anglų kalba), 2012 m. 

Kreipimasis dėl patyčių problemos sprendimo, 2011m.

VO „Gelbėkit vaikus“ pozicija dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir šeimos sąvokos įtvirtinimo, 2011 m.

 

Tyrimai:

Valdymas, atitinkantis vaikų poreikius. Lietuvos situacija, 2011 m. 

Valdymas, atitinkantis vaikų poreikius. 5 ES šalių lyginamoji situacija, 2011m.

Valdymas, atitinkantis vaikų poreikius. ES institucijos (anglų kalba), 2011 m.

 

Žymių Lietuvos žmonių nuomonė apie vaiko teises:

Lino Kleizos

Ingos Norkutės

Manto Kalniečio

Kristinos Kazlauskaitės

Žydrūno Savicko

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai