VDC rėmimas

Pagal 2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Nacionalinę vaikų dienos centrų programą, šiandien visoje Lietuvoje sėkmingai veikia 37 organizacijos „Gelbėkit vaikus“ įkurti ir kuruojami vaikų dienos centrai.

Dienos centras yra dienos globos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti paslaugas vaikams, augantiems socialinės rizikos, socialiai remtinose bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose. „Gelbėkit vaikus“ dienos centruose visoje Lietuvoje kasdien apsilanko apie 900 vaikų. Čia jie gauna šiltus ir maistingus pietus, kurie dienos centrus lankantiems vaikams dažnai yra vienintelis šiltas maistas per dieną. Dienos centre vaikai taip pat gali nusiprausti, ramiai paruošti pamokas, žaisti, sportuoti ar pagal galimybes užsiimti kuria nors kita prasminga bei lavinančia veikla prieš grįždami į ne tokius jaukius ir svetingus namus. Su vaikais ir jų šeimomis dienos centruose dirba socialiniai darbuotojai bei auklėtojai, kurie, padėdami šeimoms, siekia, kad vaikas neprarastų galimybės augti su jam artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis, kad šeima galėtų tinkamai rūpintis vaiku.

Kadangi valstybės finansavimas vaikų dienos centrams yra itin menkas, o kai kurie „Gelbėkit vaikus“ dienos centrai jo net iš viso negauna, organizacijai išlaikyti tokį platų dienos centrų tinklą ir kasdien pamaitinti 900 vaikų nėra lengva. Ypač paramos stokoja atokiau nuo didžiųjų miestu, regionuose veikiantys vaikų dienos centrai. Dėl šių priežasčių džiaugiamės ir vertiname verslo įmonių paramą bei pagalbą dienos centrams.

Su organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrais jau kurį laiką sėkmingai bendradarbiauja ir juos remia UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Glaxo SmithKline Lietuva“, UAB „Ernst & Young“ bei kt.

Jeigu jūsų įmonė norėtų paremti organizacijos „Gelbėkit vaikus“ dienos centrus apskritai ar kurį nors vieną dienos centrą konkrečiai, prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba skambinti telefonu 8 5 261 0815.

Išsamesnė informacija apie „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrus ir jų veiklą.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kuruojamų dienos centrų kontaktų sąrašas.

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai