Darni šeima

Vaikų gerovė ir laiminga vaikystė visų pirmiausia užtikrinama šeimoje. Todėl organizacija „Gelbėkit vaikus“ plėtoja bei įgyvendina veiklas, skirtas stiprinti šeimą ir ugdyti pozityvios tėvystės įgūdžius. Tokiu būdu siekiame, kad vaikai šeimoje būtų auklėjami naudojant pozityvią discipliną ir nesmurtines auklėjimo priemones.

2010 m. buvo vykdomas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš dalies finansuojamas projektas „Stipri šeima – darnios visuomenės pagrindas“ pagal Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų programą.

Projekto tikslas – organizuojant ir įgyvendinant švietėjišką, informacinę, edukacinę veiklą, stiprinti šeimos institutą, skatinti savarankiškos ir gyvybingos šeimos, sugebančios efektyviai atlikti šeimai pavestas užduotis, pilnavertį funkcionavimą bei formuoti visuomenės požiūrį į šeimą kaip į vertybę, stiprinant suvokimą, kad svarbu puoselėti tradicines šeimos vertybes.

 

Projekto metu organizuoti 2 pramoginiai viešieji renginiai, kuriuose dalyvavo apie 800 dalyvių. 

  • Utenos savivaldybėje organizuota Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė. Šventės metu buvo siekiama pabrėžti tradicinių šeimos vertybių svarbą vaiko ugdymui ir auklėjimui bei  visuomenei. Šventėje dalyvavo ir šeimos (tėvai, vaikai, seneliai), ir specialistai, dirbantys su vaikais bei šeimomis. Šventės metu švietėjiška veikla buvo derinama su pramogomis, kad šeimos turėtų galimybę ne tik prisiminti šeimos ir tradicinių vertybių reikšmę, bet ir kartu pasidžiaugti, praleisti laisvalaikį.
  • Panašių tikslų buvo siekiama ir šventės Šakių savivaldybėje metu. Šioje šventėje taip pat dalyvavo šeimos bei specialistai, dirbantys su šeimomis ir jose augančiais vaikais. 

Pozityvios tėvystės mokymai

Specialistams (socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos specialistams, socialiniams pedagogams, psichologams, kt.) bei tėvams organizuoti edukaciniai mokymai tema „Pozityvios tėvystės principai“. Iš viso organizuota 11 mokymų 11-oje savivaldybių (Utenoje, Kazlų Rūdoje, Kupiškyje, Druskininkuose, Vilniuje, Širvintose, Ukmergėje, Anykščiuose, Ignalinoje, Šakiuose, Rokiškyje).

 

Mokymų dalyviai supažindinti su šiomis pagrindinėmis temomis:

  • Vaiko auklėjimas ir vaiko baudimas;
  • Kas yra pozityvi tėvystė?;
  • Įstatymai apie šeimą ir mokyklą;
  • Pozityvi tėvystė ir mokyklų vaidmuo;
  • Vaikų auklėjimas – netinkamo elgesio koregavimas, bausmių taikymas, pozityvios disciplinos taikymas;
  • Rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas;
  • Socialinės rizikos vaiko socialinės globos poreikio vertinimas.

 

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai