Tėvų užimtumas

Kartu su mobiliųjų telekomunikacijų bendrove „Omnitel“, organizacija „Gelbėkit vaikus“ ir Šiaulių universitetas įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Palankios šeimai darbovietės kūrimas ir kokybiško užimtumo skatinimas šalyje per socialinę partnerystę“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrų globojamoms dirbančioms ir nedirbančioms socialinės rizikos šeimoms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus bei skatinti palankios šeimai darbovietės kūrimąsi UAB „Omnitel“ per mokymus, konsultacijas, informavimą ir socialinių paslaugų pasiūlą.

2009 – 2011 m., vykdant projektą, organizacijos kuruojamuose vaikų dienos centruose vyko šios veiklos:

  • Teiktos vaikų priežiūros paslaugos dirbantiems tėvams. Tokios paslaugos teiktos 19 vaikų dienos centrų, 538 vaikams ir 502 tėvams.

  • Organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai nedirbantiems tėvams, siekiant formuoti ir stiprinti jų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tokiu būdu sudarant jiems papildomas galimybes integruotis ir sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Iš viso kompiuterinio raštingumo mokymuose dalyvavo 172 asmenys.

  • Vaikų dienos centrų darbuotojams Šiaulių universitetas organizavo mokymus tema „Suaugusiųjų mokymo pagrindai ir socialinių įgūdžių darbui su socialinės rizikos vaikų tėvais ugdymas“. Mokymų metu vaikų dienos centrų darbuotojams buvo suteiktos žinios ir tobulinami jų įgūdžiai stiprinti tėvų socialinius įgūdžius, padėti jiems geriau tvarkytis su kasdieninio gyvenimo sunkumais, sėkmingiau integruotis į darbo rinką, ir visuomenę iš esmės.

  • Skirta lėšų pirkti įvairioms ugdymo priemonėms, kurios padėjo organizuoti vaikų lavinimą, įvairius praktinius užsiėmimus, įvairinti vaikų laisvalaikį ir užimtumą. 2011 metais kiekvienam projekte dalyvaujančiam vaikų dienos centrui buvo nupirkta reikalingų baldų.

    Ką veikia vaikai, kai tėvai būna darbe?

MES PADEDAME VAIKAMS

Naujienos ir įvykiai